30 Oktober 2017 9:54     Aantal keer bekeken:550
Soms kunnen kinderen, door allerlei omstandigheden in de thuissituatie
tijdelijk of voor langere tijd niet thuis wonen. Zij worden dan bij voorkeur opgevangen in een pleeggezin. Het is belangrijk dat kinderen, als het thuis echt niet goed gaat, in hun eigen Lees meer →
17 Oktober 2016 16:47     Aantal keer bekeken:852
Zo kan het ook!
Inspireren, vragen oproepen, ontmoeten en van elkaar leren. Om zo een stap vooruit te kunnen zetten. Dat was volgens Petra Heegsma, interim bestuurder SCPO Noordoostpolder, het doel van de Studiedag, woensdag 12 oktober in De Koningshof op Urk. Het motto was: Zo kan het ook!

Het mooie van deze onderwijsvernieuwingsdag was Lees meer →
14 September 2016 10:44     Aantal keer bekeken:445
Dat de Rank met een nieuw schoolconcept is gestart is ook de regionale nieuwsverstrekkers niet ontgaan. Zo staat er een mooi artikel in de Noordoostpolder over Lees meer →
11 September 2016 11:30     Aantal keer bekeken:691
Van 19.30 u - 20.00 u wordt ons nieuwe schoolconcept nog eens onder de loep gelegd. Gewoon nog even 'in de herhaling'. Het concept draagt de naam 'Philon7' en hieromtrent wordt nieuwe, extra informatie gegeven en getoond. We nemen de aanwezigen ook alvast mee in Lees meer →
21 April 2016 15:09     Aantal keer bekeken:3410
Afgelopen dinsdagavond heeft het team van CBS de Rank het nieuwe onder-wijsconcept gepresenteerd aan de ouders/verzorgers. We noemen ons concept het RANK-model (Razend Ander Nieuw Konsept). Het gaat uit van de kracht van instructie. Goede en gedifferentieerde instructie geven, is iets wat de leerkrachten bij ons op school Lees meer →
13 Maart 2016 16:45     Aantal keer bekeken:801
Kom je woensdag ook bij ons op school kijken? Wij organiseren een 'Open Dag' op 16 maart. Lees meer →